Nu gøres Torvecentret klar til nedrivning

Entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard og pensionskassen PKA vil blandt andet bygge nye, moderne lejligheder på grunden, hvor det tomme torvecenter i dag ligger. Men først skal arealet gøres klar til det nye projekt. Det betyder i første omgang, at de eksisterende bygninger ryddes, og hjørneejendom skal rives ned.

A. Enggaard og PKA vil gerne bygge attraktive lejligheder, lokaler til erhvervsformål og andre aktiviteter på grunden, hvor det tomme torvecenter ligger midt i Silkeborg. Men før det nye projekt kan gennemføres, skal de eksisterende bygninger fjernes, og nu begynder A. Enggaard snart at gøre klar til nedrivningen. Det sker ved blandt andet at rydde Torvecentret, Christian 8.s Vej 31 og 33, Fredensgade 11 og 13 samt parkeringskælder. Derudover skal hjørneejendommen mod syd rives ned.

Forberedelsen til nedrivningen på byggepladsen begynder tirsdag den 7. juni og vil tage tre-fire måneder. Derefter vil A. Enggaard blandt andet tage døre og vinduer ud af bygningerne og fjerne murstensfacaderne og isolering, så kun betonkonstruktionen og tagkonstruktionen står tilbage.

– Vi glæder os til, at Fredensgård-projektet nu går ind i en ny fase, og at vi dermed kommer et skridt nærmere realiseringen af et spændende og attraktivt kvalitetsbyggeri, som henvender sig til en bred målgruppe, og som Silkeborg får stor glæde af. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at både forberedelsesfase, nedrivning og byggeriet får forskellige konsekvenser for naboerne, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at processen bliver så god som muligt og ikke mindst for at informere så meget som muligt – blandt anden via vores nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig via projektets hjemmeside, siger projektleder Ole Ruby Eskildsen fra A. Enggaard.

A. Enggaard afventer grønt lys fra Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune til at gennemføre det nye Fredensgård-projekt, som byudviklingsvirksomheden har præsenteret for embedsmænd og politikere. Rydningen af Torvecentret og de øvrige bygninger på grunden samt nedrivningen af hjørneejendommen mod syd kan dog ske uafhængigt af den politiske proces, da det arbejde også ville være nødvendigt, hvis det tidligere projektforslag, der blandt andet indebar en omfattende renovering af det gamle torvecenter, skulle realiseres.

Når arbejdet går i gang, bliver grunden omdannet til en byggeplads. Det vil blandt andet medføre, at gangforbindelsen ved kirken bliver ændret, og at fortovet ved hjørneejendommen bliver indsnævret i en periode. Derudover bliver der sat hegn op på grunden for at markere, hvor man må færdes. Mens rydningen af ejendommene foregår, vil der også ske omlægninger af kloakker, vandledninger, elledninger og fjernvarmerør, som kræver yderligere afspærringer i perioder.

A. Enggaard vil løbende informere om byggeriets faser og de nødvendige afspærringer på projektets hjemmeside – fredensgaard-silkeborg.dk.

Ønsket om at fjerne Torvecentret og øvrige bygninger skyldes, at nedrivning blandt andet giver mulighed for at opføre boliger med et langt bedre lysindfald, end det er muligt at opnå via en renovering af den eksisterende centerbygning. Den er ikke egnet til boliger, fordi den er meget dyb, og generelt ønsker A. Enggaard og PKA ikke at gå på kompromis med kvaliteten i de lejligheder, der skal bygges. Derimod vil parterne gerne opføre nye lejligheder, der henvender sig til blandt andre unge, enlige, familier og seniorer, der gerne vil bo tæt på byens fritids- og kulturliv, forretninger og dagligvarebutikker.

Det efterfølgende skridt bliver udarbejdelsen af ny miljøkonsekvensvurdering for anlægsarbejdet – herunder selve nedrivningen af Torvecentret, Christian 8.s Vej 31 og 33, Fredensgade 11 og 13 samt parkeringskælder. Byudviklingsvirksomheden håber at komme i gang med selve nedrivningen senest i midten af 2023, hvorefter opførelsen af de nye bygninger kan begynde.

Vil du holdes opdateret om Fredensgård?
Dine kontaktoplysninger

  Nedbrydning Fredensgård
  Information vedrørende nedbrydning af Torvecentret

  Næste step i forbindelse med Fredensgård-projektet er nedrivningen af det gamle Torvecenter, lejligheder og p-kælder. Indtil videre er alt indvendigt materialer og inventar taget ud af bygningerne, og nu kan

  Læs mere
  Etape 2b - Fredensgade
  Omfattende renovering af Fredensgade sker i flere etaper

  Arbejdet med at omdanne området ved det tomme torvecenter i det centrale Silkeborg til et attraktivt område med nye lejligheder, erhvervslokaler og et indbydende gårdrum går nu ind i en

  Læs mere
  Etape 1 Fredensgård
  Nu begynder forberedelserne til byggeriet af Fredensgård

  Mandag den 15. maj begynder entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard med blandt andet ledningsomlægninger, opsættelse af byggehegn og etablering af en ny indkørsel til byggepladsen ved det tidligere torvecenter midt

  Læs mere

  Denne browser understøttes ikke længere

  Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

  Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

  Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.