Nu begynder forberedelserne til byggeriet af Fredensgård

Mandag den 15. maj begynder entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard med blandt andet ledningsomlægninger, opsættelse af byggehegn og etablering af en ny indkørsel til byggepladsen ved det tidligere torvecenter midt i Silkeborg, hvor byudviklingsprojektet Fredensgård skal udvikles over de kommende år.

Dermed går arbejdet på grunden ind i en ny fase, og det får betydning for, hvordan borgerne kan færdes i området.

– Før vi kan begynde at bygge nyt, skal der foretages indledende arbejde, som blandt andet omfatter omlægning af vand, varme og kloak i Fredensgade, etablering af en indkørsel til byggepladsen fra Christian 8.s Vej og opsætning af byggehegn rundt om hele byggepladsen. Det vil påvirke trafikken i området – både for bilister, cyklister og gående – men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt, siger projektleder Ole Ruby Eskildsen fra A. Enggaard.

Sideløbende med ovenstående ændringer arbejder Silkeborg Kommune på Christian 8.s Vej med at fjerne nedkørslen til p-kælderen under Torvecentret.

Fredensgård kommer til at rumme 270 nye og tidssvarende lejligheder, lokaler til erhvervsformål, fælleslokaler og et grønt område, som kan bruges af byens borgere.

Ændringer på Christian 8. Vej
Arbejdet i området medfører en række ændringer på Christian 8.s Vej. Frem til den 10. juli 2023 er der én vejbane åben i hver retning på Christian 8.s Vej mellem Østergade og Fredensgade på grund af vejarbejde. Efter den 10. juli bliver der to vejbaner i hver retning, og der etableres en smal cykelsti til cyklister i sydgående retning, mens fodgængere skal bruge det modsatte fortov.

Når Fredensgård er færdigbygget i 2028/2029, får Christian 8. Vej igen fire vejbaner, cykelsti og fortov i begge sider af vejen, og der etableres en ny midterrabat.

Det indledende arbejde kommer til at foregå i to etaper:

 Etape 1: 15. til 28. maj

 • Fra mandag den 15. maj til den 28. maj bliver lysreguleringen i krydset Christian 8.s Vej, Fredensgade og Zeltnersvej slukket, og der bliver venstresving forbudt fra og til de tre veje.
 • Samtidig bliver fodgængerovergangen på Christian 8.s Vej og kirkestien, der forbinder torvet med Cristian 8.s Vej, nedlagt.
 • Der vil være en vejbane åben i hver retning for biler, mens cyklister og gående i sydgående retning skal bruge modsatte cykelsti og fortov. Trafikændringerne skyldes, at der skal tilsluttes en ny hovedkloakledning til Christian 8. Vej samt etableres byggeplads og en indkørsel til byggepladsen fra Christian 8.s Vej. Samtidig skal Christian 8.s Vej ændres, så der sikres en fornuftig trafikafvikling, mens byggeriet af Fredensgård står på. Det betyder, at midterrabatten på Christian 8.s Vej skal nedlægges midlertidigt. Når Fredensgård er færdigbygget bliver det genetableret, men som en lidt større midterrabat med nye bede og træer.

Etape 2: 29. maj til 9. juli

 • Fra 29. maj til 9. juli bliver lysreguleringen i krydset tændt igen, og der vil kun være forbud mod venstresving fra Christian 8.s Vej til Zeltnersvej og fra Zeltnersvej til Christian 8.s Vej.
 • Trafikken i nord- og sydgående retning bliver samlet i den tidligere dobbeltsporet vejbane, der gik mod syd. Cyklister og gående kan bruge fortov og cykelsti i begge retninger.
 • Det sidste af midterrabatten bliver fjernet, og p-ramperne på Christian 8.s Vej bliver lavet om til en vejbane.
 • I uge 27 begynder arbejdet i Fredensgade.

Før opførelsen af nye bygninger kan begynde, skal de eksisterende bygninger fjernes. Nedrivningen af Torvecentret og lejlighedskomplekset på grunden er planlagt til at begynde primo september.

– Vi glæder os til at komme videre med projektet, og vi er sikre på, at Fredensgård vil give midtbyen et markant løft. Men vi er klar over, at byggefasen medfører gener, og vi vil under hele byggeperioden informere offentligheden så godt, vi overhovedet kan, siger Ole Ruby Eskildsen.

Vil du holdes opdateret om Fredensgård?
Dine kontaktoplysninger

  Byggehegn 1
  Kunstværker pryder byggehegn og fortæller om Fredensgård og Silkeborgs fremtid

  Lokale kunstnere har udsmykket byggehegnet ved Fredensgård, så forbipasserende i de kommende år kan nyde de flotte kunstværker, som blandt andet sætter fokus på det nye byggeri og Silkeborgs fremtid.

  Læs mere
  Fredenstårn 3
  Fredens Tårn bliver Silkeborgs nye pejlemærke

  Sidste år kunne entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard og pensionskassen PKA præsentere planerne for projektet Fredensgård midt i Silkeborg. Nu løfter aktørerne bag projektet sløret for, hvordan et 20-etagers højhus

  Læs mere
  Byggeplads NY
  Nu bliver trafikken normaliseret i Fredensgade

  Efter tre måneders renovering i Fredensgade kan byens borgere og erhvervsdrivende se frem til, at de ikke længere skal tage hensyn til, at der er vejarbejde i Fredensgade i Silkeborg.

  Læs mere

  Denne browser understøttes ikke længere

  Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

  Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

  Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.